SUKELLA KIELIIN JA KULTTUUREIHIN LAULAEN

0
874

Marraskuussa 2019 järjestetään Hoilaillen – kieltä ja kulttuuria laulaen -hankkeen neljäs täydennyskoulutustilaisuus ”Sukella kieliin ja kulttuureihin laulaen” Hämeenlinnassa.

Seminaarissa on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua ja päästä kokeilemaan kolmea erilaista musiikkia ja laulua hyödyntävää metodia ja hankkeissa tuotettua materiaalia. Kielinuppu, Lentävä laulu ja Hoilaillen lähestyvät kielen ja kulttuurin opetusta hieman eri näkökulmista. Kaikille on yhteistä toiminnallisuus, käytännön läheisyys ja se, että hankkeissa on ymmärretty musiikin ja laulun mahdollisuudet ja vaikutukset.

Seminaari toimii samalla Hoilaillen-hankkeen ensimmäisen kauden päätösseminaarina ja täydennyskoulutuksena S2-opettajille ja muille opettajille aikuisopetuksessa, peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa. Seminaaria voi lämpimästi suositella myös vapaaehtoisille, jotka toimivat kielioppaina tai ohjaajina kerhoissa ja kaikille, joita kiinnostaa musiikin ja laulun käyttäminen kielen ja kulttuurin opetuksessa. Kolmen projektin laulut ja opetusmetodit soveltuvat tukemaan kaikkien varhaiskasvatusikäisten lasten kielen kehittymistä.

Jenni Alisaaren väitöksenalkajaisesitelmässä (16.12.2016) on todettu oivallisesti: ”Laulamisella tai musiikin kuuntelulla on todettu olevan positiivinen yhteys myös kielen oppimiseen (Abbott 2002; Legg 2009). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että lauluja laulamalla tai kuuntelemalla voi oppia esimerkiksi uuden kielen sanoja tai rakenteita (Alisaari 2015; Coyle & Gómez Gracia 2014). Useiden tutkimusten mukaan laulujen melodia auttaa sanojen mieleen painamista (mm. Ludke, Ferreira & Overy 2014). Kuten Salaliitto-yhtye laulaa: Laulan lauluja sun mieleesi, lausun lauseita sun kieleesi.” Seminaari on ilmainen osallistujille. Osallistujien tulee huolehtia omista matkakustannuksistaan ja ruokailustaan seminaaripäivän aikana.

KIELINUPPU

Kielinuppu-menetelmänlaulut ja opetusvideot tukevat lasten suomen kielen oppimista. Kielinupun ovat kehittäneet varhaiskasvatuksen maisteriksi opiskelevat Katri Borm ja Sarah Goncalves opintojensa sivutuotteena. Kielinuppu-materiaalia on ollut saatavilla vuodesta 2017 saakka. Nimellä ”Kielinuppu” viitataan orastavaan kielitaitoon, joka puhkeaa myöhemmin kukkaan. Kielinuppu-laulut opetusvideoineen julkaistaan YouTubessa, jossa ne ovat helposti kaikkien saatavilla.

Kielinuppu-laulut soveltuvat tukemaan kaikkien varhaiskasvatusikäisten lasten kielen kehittymistä. Lauluista hyötyvät erityisesti maahanmuuttajataustaiset ja monikieliset lapset sekä lapset, joilla on haasteita kielen kehityksessä. Monet varhaiskasvattajat, S2-opettajat, erityisopettajat ja puheterapeutit ovat ottaneet Kielinuppu-menetelmän työkalukseen.

Videossa Kielinupun Viikonpäiväsoppa.

LENTÄVÄ LAULU

Musiikki ei tunne rajoja! Millaisia lauluja Iranissa lauletaan? Entä, Afganistanissa, Thaimaassa, Somaliassa? Olemme Lentävä laulu -hankkeessa etsineet lyhyitä, helppoja lauluja, kuten lastenlaulut ja kansanlaulut, joita voisi käyttää S2-opetukseen, musiikinopetukseen, kulttuurikasvatukseen, aikuisille ja lapsille. Olemme sanoittaneet laulut suomeksi, kääntäneet ne alkuperäiselle kielelle ja lisänneet kuvat tukemaan käännöstä. Materiaali sisältää myös nuotin ja äänitteen. Lentävän laulun laulukirja julkaistaan keväällä 2020 pidettävässä konsertissa Jyväskylässä.

Lentävässä laulussa työskentelevät jyväskyläläiset musiikki- ja kulttuurialan ammattilaiset Saara Laukkanen, Maria Typpö ja Tiia Pennanen. Lentävä laulu -hanke on saanut rahoituksen Alfred Kordelinin säätiöltä ja Otavan kirjasäätiöltä syksyllä 2017 ja se toimii yhteistyössä monikulttuurikeskus Glorian kanssa.

HOILAILLEN

Hoilaillen -hankkeessa on innovoitu laulun ja musiikin monipuolista käyttämistä suomen kielen ja kulttuurin opetuksessa. Hoilailun ajatus on matalan kynnyksen laulattaminen ja oman lauluäänen löytäminen osaksi opetusta, laulullinen puhe, räppäyksen henki sekä itse tehtyjen spontaanien laulujen käyttäminen opetustilanteissa. Hoilailussa laulun lisäksi rytmin korostaminen on tärkeää, rytmi tuotetaan arkisesti esimerkiksi kehorytmien (body percussion) tai vaikkapa muovikuppien avulla. Hoilailuun liittyy myös jo olemassa olevien laulujen ja tallenteiden käyttö ja niiden avulla kulttuuristen ovien avaaminen.

Hoilaillaan -kieltä ja kulttuuria laulaen -hanke käynnistyi vuonna 2017 Suomen Kulttuurirahaston ison apurahan turvin (40 000€) ja vuonna 2018 apurahan myönsi Oscar Öflunds Stitelse sr (5000€).

Hanketta hallinnoi ensimmäisenä vuonna TerraTori Osk ja vuoden 2017 aikana Hoilaillen hanke tavoitti viikoittain yli 250 suomen kielen opiskelijaa Hämeenlinnassa. Riitta-Liisa Joutsenlahti toimi kouluttajana tehden yhteistyötä Hämeen setlementin, Lammin vastaanottokeskuksen, Vanajaveden Opiston, Luetaan yhdessä -verkoston sekä Seminaarikoulun Valma-luokan (7-9-vuotiaat) kanssa. Hankkeessa on tavoitteena ollut tuottaa lyhyitä opetusvideoita. Ensimmäisen vuoden rahoituksella valmistettiin 4 opetusvideota.

Vuonna 2019 toiminta on keskittynyt yhteistyöhön Lammin vastaanottokeskuksen kanssa osana heidän lukujärjestyksensä mukaista opintotoimintaa. Vuonna 2019 järjestetään kaksi täydennyskoulutustilaisuutta 31.8. yhteistyössä Vanajaveden Opiston kanssa ”Kaanoneita hoilaillen” ja 2.11. ”Sukella kieliin ja kulttuureihin laulaen”.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here